Operativsystemer, et Java-perspektiv


Boka er nå i Public Domain. Trykk her for å laste ned PDF-fila.

Dette er web-sidene som supplerer boka "Operativsystemer, et Java-perspektiv" av Anders Fongen. Titt innom her regelmessig. Meningen med disse web-sidere er å tilby oppdatert tilleggsstoff i form av henvisninger, øvingsopplegg og rettelser.

(Sist oppdatert: 3.oktober 2002) 

For deg som ikke har boka, men er nysgjerrig på den: Her finner du en presentasjon. 


Fellesressurser for hele boka:

Errata

Etter hvert som vi blir oppmerksomme på feil, blir de rettet opp her

Hjelperessurser for Linux

Hjelperessurser for Windows 2000

Forslag til øvingsopplegg (kommer litt etter hvert)

Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Kapittel 9

Ressurser for hvert kapittel

Her vil du finne lenker til nettsteder som utdyper stoffet i boka med detaljerte opplysninger om de ulike emnene. Du vil også finne forslag til øvingsopplegg og bokas illustrasjoner i PDF-format (til bruk for lysark el.lign)

Om du finner råtne lenker, eller vet om ressurser som kan passe inn her, så vær vennlig å sende meg en melding om det. 

Kapittel 1: Operativsystemer og mellomvare

Kapittel 2: Oppbygging av maskinvaren

Kapittel 3: Oppbygging av operativsystemet

Kapittel 4: Prosesser og tråder

Kapittel 5: Minnestyring

Kapittel 6: Synkronisering I

Kapittel 7: Synkronisering II

Kapittel 8: Permanent lagring

Kapittel 9: Distribusjon